مهندسان نظام مهندسی منتقد به کارایی وزارت راه و روش از چرخه کار حذف میشوند

مهندسان نظام مهندسی منتقد به کارایی وزارت راه و روش از چرخه کار حذف میشوند

آزمون نظام مهندسی 

در طومار جامعه مهندسان قانون‌گرا با تیتر “ خودکار ها را نشکنید و دهن ها را نبندید ” به رئیس‌جمهوری آمده است ; «نزدیک به چهار سال است که تلاش وزیر وقت راه و روش و شهرسازی , در موضوع صنعت ساخت و ساز و مساله مرتبط با نهادهای نظام مهندسی , موجب رانت گسترده سودجویان و خلاف کاران , بیکاری گسترده مهندسان و تضییع حقوق و دستمزد ایشان شده‌است , که شاهد این مدعی , میلیون‌ها متر مربع ساخت و ساز سوای رعایت مفاد ضابطه نظام مهندسی در اختیار گرفتن ساختمان تصویب شده ۱۳۷۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است . به ابلاغ دیگر , کلیه آنچه طی بیست سال پیشین , طی تجاربی باارزش , در قالب ضوابط ملی ساختمان بنا کردن شده‌است , روز جاری در درحال حاضر نابودی است . مهندسان منتقد کارایی وزارت رویه از چرخه کار حذف میشوند 


وزیر چکیده , با گفتگو ها و جبهه گیری های نابجا و خدشه وارد کردن به ضابطه تصویب شده و روان مرز و بوم , موضوع های بدور زدن این ضابطه بوسیله شهرداری ها و سایر افراد خلافکار و تضییع حق صدها هزار عضو ارگانهای نظام مهندسی ساختمان را مهیا آوردند و علی رغم بی آلایش ترین وظیفه رسمی ایشان که “ چک عالیه بر اجرای قانون ها و قوانین شهرسازی و ضوابط ملی ساختمان برای کلیه ساختمان ها ” است , درمقابل این تخلفات بدون صدا کردند و گامی بر نداشتند . 


مهندسان منتقد کارایی وزارت منش از چرخه کار حذف میگردند 

اداره نظام مهندسی ساختمان 


همینطور گروه زیر دستور ایشان با استفاده ابزاری از رکن شورای انتظامی , علاوه بر مسئله سازی حذف روسای غیر وابسته نهاد های 


نظام مهندسی , همچون رییس کهن اداره اصفهان و تضعیف سازمانهای غالب , درطول روز های اخیر هم طی اقدامی مغرضانه , مهندسان منتقد به سعی وزارتخانه و بعضی سازمانهای نظام مهندسی را ابتدا تهدید به بدون صدا و بعد از آن با احکامی ناعادلانه از صحنه کار های صنفی , حذف می نمایند , که عملا خلاف شعارها و بخصوص سخن های جنابعالی در بهره‌برداری بیست و دومی نمایشگاه مطبوعات است که منظور بودید “ دهن ها را نبسته و مداد ها را نشکنند . ” 


مهندسان منتقد همت وزارت راه و روش از چرخه کار حذف می شوند 

لذا جامعه مهندسان قانونگرا , طبق مرامنامه و راهبردهای خویش , علاوه بر حمایت قاطع از اعضای مطالبه‌گر و سعی برای اجرای ضابطه و شفافیت گوشه ای به تلاش وزارتخانه رویه و شهرسازی و ارگان های نظام مهندسی , از جنابعالی درخواست میکند ضمن یاداوری دور از شوخی نسبت به اینگونه رفتارها در گروه زیر دستور جناب آخوندی , برای نجات صنعت ساختمان و نگهداری سرمایه های ملی که در این مسیر سپرده گذاری می‌شوند , نسبت به ترمیم ایشان و تصحیح تیم زیر امرشان اهتمام بدون شوخی به فعالیت آورید . 


بدون شک , نهاد های نظام مهندسی که تیم ای بزرگ از نخبگان و تحصیلکردگان این سرزمین است , با کلیه اشکالات و کاستی هایش , یگانه سازمانی است که میتواند در نقط ی اوج شفافیت , سوق دهی گر صنعت ساختمان و بهبود حالت آن باشد . »