ماهیت عمل نهاد های نظام مهندسی در آذربایجان شرقی , سپرده گذاری برای دراز بازه زمانی است

ماهیت عمل نهاد های نظام مهندسی در آذربایجان شرقی , سپرده گذاری برای دراز بازه زمانی است

آزمون نظام مهندسی 

علی طوماری رییس اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی در گردهمایی هماهنگی روئسای نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک , ساختمان و معدن , با انتقاد از این که تشکیلات هر ۳ سازماننظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک , معدن و ساختمان غیر انتفاعی و غیر مدنی می‌باشد خاطرنشان کرد : متاسفانه این اداره ها را خیر می توان مدنی نامید و نهNGO . ماهیت فعالیت نظام مهندسی سپرده گذاری برای دراز دوران است ماهیت عمل نظام مهندسی سپرده گذاری برای دراز بازه است 

اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی 


طوماری ادامه اعطا کرد : متاسفانه طبق تکلیف قانونگذار بخش اعظم هدفمان صرفاً بازرسی و چک بوده و کاری اجرایی برایمان تعریف نشده است . 


او با اعلام این‌که ۳ اداره نظام مهندسی نوعی تشکیلات بازرسی – نظارتی تلقی می گردند افزود : در جامعه مدرن ارگان های بازرسی – نظارتی به دلیل ناحیه فعالیتشان چندان برای مردمان خوشایند و قابل پذیرش نیستند . 


رییس اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی با ابراز تاسف از این‌که بعضی مسئولان تفاوت مابین هزینه و سپرده گذاری را ادراک نکرده اند تصریح کرد : متاسفانه آنها بیشتر در‌پی سودآوری کوتاه برهه زمانی بوده و برای دراز برهه زمانی , طرحی ندارند . 


او به‌دنبال با تاکید بر این‌که باید نوعی فرهنگسازی از دوران طفولیت اداری انجام گردد یادآور شد : ماهیت فعالیت ارگان های 


نظام مهندسی , سپرده گذاری برای دراز دوران است به این دلیل که حدود یک سوم سپرده گذاری اقتصادی در پروژه های عمرانی انجام می گردد . 


ماهیت فعالیت نظام مهندسی سپرده گذاری برای دراز برهه زمانی است او تاکید کرد : تولید کننده های ساختمان نمی توانند داعیه نمایند که عمل ساخت و سازشان به کسی ارتباطی ندارد به دلیل آن که ساختمانی که آن‌ها می‌سازند می بایست امنیت روحی , خل وچل و جسمی مردمان را تامین نماید . 


طوماری با اعلام این که اینک بالغ بر ۵۰ هزار نفر در ۳ اداره نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک , معدن و ساختمان آذربایجان شرقی عضو می‌باشند اعلام کرد : این تعداد عضو , فرزندان این مملکت می‌باشند که در صورتی‌که ایجاد اشتغال و اشتغالزایی برایشان انجام نشود افسردگی و توشه روحی و خل وچل سنگینی بر خانواده ها اجبار خواهد شد . 


او بابیان این که در سال ۷۴ با ترکیب ۲ نظام مهندسی معماری – شهرسازی و تاسیسات و برق , اداره نظام مهندسی ساختمان تشکیل یافت ادامه بخشید : اداره نظام مهندسی ساختمان با تدوین کردن دین طومار اجرایی در سال ۷۸ آغاز به عمل کرد . 


رییس اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی بیشتر کرد : فعلا حدود ۳۰ هزار نفر در اداره نظام مهندسی ساختمان استان و بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در اداره نظام مهندسی مرزو بوم عضو بوده و بخش اعظم وظایفشان در در دست گرفتن سرویس ها مهندسی بر ساختمان خلاصه شده‌است . 


ماهیت فعالیت نظام مهندسی سپرده گذاری برای دراز بازه زمانی است 

او با اشاره به این که مدرک ضوابط ملی ساختمان برگرفته از قانون ها اروپایی و آمریکایی فقط منبع بی نیاز در مسئله ساختمان است که در دست گرفتن آن بر عهده اداره نظام مهندسی ساختمان نهاده شده‌است بیشتر کرد : کارایی نصفه برنده اداره نظام مهندسی ساختمان استان به دلیل تلاش ضعیف بعضا تشکلات مدنی روی داده است . 


طوماری همینطور در زمینه‌ی تعداد اعضای هیئت مدیره این اداره یادآور شد : تعداد اعضای هیات مدیره ها متناسب با تعداد اعضای اداره ها از ۹ تا ۲۱ نفر می‌باشد به طوریکه در مرزو بوم فقط تهران ۲۱ نفر هیات مدیره داشته و اداره نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی متناسب با امر العمل ۱۵نفر هیئت مدیره داراست . 


او در خاتمه از احداث ساختمان تازه نظام مهندسی ساختمان استان بنا شده در بلوار مدرس شهریار خبر اعطا کرد و اظهار‌کرد : این ساختمان در زیربنای بالغ بر ۱۷هزار متر مربعی در ۱۳ طبقه بنا ای احداث می گردد و او‌لین گلشن بوستان مهندسی در ۴ هزار متر مربع جهت استفاده مهندسین و خانواده های آن‌ها در باطن این ساختمان احداث میگردد .